12 PRO MAX - 128G 256G 512G

35,500,000 vnđ

 
UPDATES 9h 21/11/2020
 
Hàng có sẵn . Alo em giao liền lun ạ
 
12 PRO MAX 6.7" hàng Mỹ LL/A 1 sim
 
- 12 Pro Max 128G GRAPHITE : 36.000
- 12 Pro Max 128G BLUE : 36.500
- 12 Pro Max 128G SILVER : 37.000
- 12 Pro Max 128G GOLD : 37.500
 
- 12 Pro Max 256G GRAPHITE : 40.000
- 12 Pro Max 256G BLUE : 40.500
- 12 Pro Max 256G SILVER : 40.000
- 12 Pro Max 256G GOLD : 41.000
 
- 12 Pro Max 512G GRAPHITE : 47.000
- 12 Pro Max 512G BLUE : 48.500
- 12 Pro Max 512G SILVER : 47.000
- 12 Pro Max 512G GOLD : 50.000
 
BẢO HÀNH 1 NĂM . TẶNG CƯỜNG LỰC XỊN & SILICONE
 
-------------
 
12 PRO MAX 6.7" hàng Hongkong ZA/A 2 sim
 
- 12 Pro Max 128G GRAPHITE : 35.500
- 12 Pro Max 128G BLUE : 35.500
- 12 Pro Max 128G SILVER : 36.000
- 12 Pro Max 128G GOLD : 36.500
 
- 12 Pro Max 256G GRAPHITE : 38.500
- 12 Pro Max 256G BLUE : 38.500
- 12 Pro Max 256G SILVER : 38.500
- 12 Pro Max 256G GOLD : 39.000
 
- 12 Pro Max 512G GRAPHITE : alo
- 12 Pro Max 512G BLUE : alo
- 12 Pro Max 512G SILVER : alo
- 12 Pro Max 512G GOLD : alo
 
BẢO HÀNH 1 NĂM . TẶNG CƯỜNG LỰC XỊN & SILICONE
 
----------------
 
12 PRO MAX 6.7" hàng Singapore ZP/A 1 sim
 
- 12 Pro Max 128G GRAPHITE : 37.000
- 12 Pro Max 128G BLUE : 37.000
- 12 Pro Max 128G SILVER : 37.000
- 12 Pro Max 128G GOLD : 37.000
 
- 12 Pro Max 256G GRAPHITE : 39.000
- 12 Pro Max 256G BLUE : 40.500
- 12 Pro Max 256G SILVER : 40.500
- 12 Pro Max 256G GOLD : 40.500
 
- 12 Pro Max 512G GRAPHITE : alo
- 12 Pro Max 512G BLUE : alo
- 12 Pro Max 512G SILVER : alo
- 12 Pro Max 512G GOLD : alo
 
BẢO HÀNH 1 NĂM . TẶNG CƯỜNG LỰC XỊN & SILICONE