Apple Care – tăng thời hạn BH thêm 2 năm

1,600,000 vnđ

 

Apple Care – tăng thời hạn BH thêm 2 năm

 

Macbook Air 11″ 13″ – MacBook Pro 13″, Pro Retina 13" - AppleCare Protection Plan (MC258FE/A)
AppleCare Protection Plan (MC258FE/A)

Tăng thời gian bảo hành thêm 2 năm cho Macbook Air 11″ 13″ – Macbook Pro 13″, Pro Retina 13"


Giá: 3.900.000 VNĐ

————-

Mac Mini - AppleCare Protection Plan (MC260FE/A)
AppleCare Protection Plan (MC260FE/A)

Tăng thời gian bảo hành thêm 2 năm cho Mac Mini


Giá: 2.000.000 VNĐ

————-

iPad - AppleCare Protection Plan (MC593FE/A)
AppleCare Protection Plan (MC593FE/A)

Tăng thời gian bảo hành thêm 1 năm cho iPad


Giá: 1.600.000 VNĐ